נזר ישראל
מאור ישראל
קרביץ
משרד האוצר
ישיבת שער התלמוד
NG
משרד הפנים
אור ישראל
בית ספר ממ"ד רמת מודעים
בית היתומים הגדול דיסקין
עזר מציון
Hotel 7 Arches Jerusalem
רמת מודעים
בזק בינלאומי
נוה עמית
ישיבת פוניבז'
קרביץ